UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

Spis treści

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów (matura 1965-1969)

matura 1965

 • Aldona Bartoszewicz
 • Alicja Erchard-Sikorska
 • Włodzimierz Głowiński
 • Jerzy Gzula
 • Zofia Januszewska-Lukasiewicz
 • Jacek Jasiński
 • Zofia Kanecka-Białek
 • Barbara Modzelewska-Szczepanowska
 • Jerzy Morawski
 • Maria Rataj-Guranowska
 • Zbigniew Rodziewicz
 • Jerzy Sikorski
 • Elżbieta Stachlewska-Nesfeter
 • Bogdan Starościak
 • Andrzej Strusiński
 • Elżbieta Szczepańska-Motowa
 • Joanna Szpakowska
 • Cecylia Szpirowska-Szewczyk
 • M. Zaremba

matura 1966

 • Włodzimierz Adamczyk
 • Michał Anioł
 • Małgorzata Boratowska-Rutkowska
 • Cecylia Chyłek-Starościak
 • Krzysztof Czabański
 • Danuta Czeszak-Chorko
 • Ewa Donimirska-Garbacz
 • Bogusław Gregorczyk
 • Kazimierz Jesionkiewicz
 • Lidia Kania
 • Krzysztof Kosiński
 • Adam Kułaczkowski
 • Krzysztof Lembowicz
 • Ewa Nowak-Lewińska
 • Małgorzata Raciborska-Izdebska
 • Marek Rymuszko
 • Maria Rzewuska-Mieczkowska
 • Bogdan Słabiński
 • Małgorzata Sobczyk-Makowska
 • Roman Wyłupek

matura 1967

 • Ewa Bernard-Gawęda
 • Elżbieta Białowiec-Klinowska
 • Elżbieta Czerwińska-Witczak
 • Maria Drągowska-Schuler
 • Andrzej Galubiński
 • Ryszard Gromkowski
 • Barbara Janiak-Gąsowska
 • Wanda Majka-Lutosławska
 • Marta Przybylska
 • Elżbieta Słomczewska-Długołęcka
 • Jerzy Szegidewicz
 • Małgorzata Tkacz-Żak

matura 1968

 • Stanisław Birula-Białynicki
 • Danuta Bućko-Piętek
 • Lidia Czernichowska
 • Maciej Czułkowski
 • Alina Grabska-Miselhorn
 • Włodzimierz Gronek
 • Maria Hornowska-Kink
 • Adam Janiak
 • Maciej Karpiński
 • Rafał Karpiński
 • Władysław Kulesza
 • Hanna Majchrzak-Nowicka
 • Stanisław Moskwa
 • Barbara Olesik-Onak
 • Krzysztof Pacholski
 • Kamila Padlewska
 • Maciej Paprocki
 • Marek Polakow-Stepanow
 • Jacek Schienke
 • Maria Sochaniewicz
 • Elżbieta Stasiak-Woźniak
 • Ewa Tkacz-Kunkel
 • Marek Urbański
 • Dariusz Walędziak
 • Barbara Wereszyńska-Pająk
 • Maria Widenka-Kozicka

matura 1969

 • Hanna Bielik-Duraj
 • Krzysztof Chrystowski
 • Andrzej Chwiej
 • Anna Fieduk-Wysocka
 • Małgorzata Gromek
 • Krystyna Hilchen
 • Wiesława Karólewska-Szmytrowska
 • Agnieszka Leo-Sielicka
 • Bogumiła Czesława Liczner-Grzelak
 • Ewa Liwska
 • Janusz Marzinek
 • Barbara Orłów-Rebandel
 • Marian Ostrowski
 • Maria Pfeil-Gastman
 • Emilia Płonka-Wietrzyńska
 • Hanna Sękowska
 • Małgorzata Siemińska-Owsianko
 • Joanna Wyłupek