UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

Spis treści

Angielska zabawa

Zadania i wyniki

Regulamin konkursu języka angielskiego

Ustalenia podstawowe
 1. Organizatorem konkursu "ANGIELSKA ZABAWA" jest Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.
Cele konkursu
 1. Możliwość potwierdzenia umiejętności językowych wykraczających poza program szkoły podstawowej;
 2. Możliwość zapoznania się z tekstami, słownictwem i zagadnieniami gramatycznymi, które pojawiają się w programie klas dwujęzycznych na poziomie gimnazjum.
Rodzaje zadań
 1. słowotwórstwo (wstawianie słów w odpowiedniej formie do podanego tekstu)
 2. reagowanie w codziennych sytuacjach (zadawanie pytań i odpowiadanie na nie)
 3. ćwiczenia typu A, B, C, D (słownictwo i gramatyka)
 4. transformacje zdań
 5. pytania do przeczytanych tekstów (fragmenty tekstów będą podane w odpowiednich zadaniach)
Organizacja i przebieg konkursu
 1. Konkurs jest dwustopniowy:
  • I etap (internetowy) odbędzie się pomiędzy 27 kwietnia 2012 a 10 maja 2012. Zadania do tego etapu Komisja Konkursowa zamieści na stronie internetowej do 27 kwietnia 2012 do godziny 12:00. Uczeń, który zamierza wziąć udział w Konkursie powinien przesłać[1] rozwiązania do Szkoły do 10 maja 2012 do godziny 12:00. 15 maja 2012 o godzinie 16:00 Komisja Konkursowa zamieści na stronie internetowej listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
  • II etap (finał) odbędzie się 19 maja 2012 (sobota) o godzinie 10:00 w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.
   Ten etap ma formę pisemną. Każdy uczestnik otrzyma zestaw zadań i arkusz, na którym rozwiązuje zadania. Prace są kodowane. Zawody trwają 90 minut. Uczestnik powinien posiadać przybory do pisania, legitymację szkolną oraz obuwie na zmianę.
 2. Prace finalistów są sprawdzane i oceniane przez Komisję Konkursową. Rozkodowanie prac nastąpi po ich sprawdzeniu i ustaleniu liczby laureatów.
 3. Wyniki II etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 13 czerwca 2012 (środa) o godzinie 16:00.
Postanowienia końcowe
 1. Wysłanie zadań I etapu konkursu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 2. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu. Administratorem danych jest Zespół Szkół Nr 66, ul. Myśliwiecka 6; 00-459 Warszawa. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Przypisy

 1. Wysłanie rozwiązań na stronie konkursowej jest uznawane za przesłanie rozwiązania do szkoły.