UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

1% podatku PIT

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1% podatku PIT dla Harcerskiej Fundacji Turystycznej "Pomarańczarni", nr KRS 0000211613. Fundacja ta wspomaga 23WDH "Pamarańczarnia" oraz różnego rodzaju działania w Gimnazjum i Liceum. Jednym ze statutowych celów Fundacji jest remont zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

Aby przekazać 1% podatku na remont budynku naszej szkoły należy w odpowiednie pola zeznania podatkowego wpisać:

  • numer KRS OPP, czyli 0000211613
  • kwotę jaką chcemy przekazać, ale nie większą niż 1% należnego podatku
  • w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” wpisujemy na co mają być przekazane pieniądze, czyli remont Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego

W następnym polu można wyrazić zgodę na przesłanie przez US informacji do Fundacji identyfikujących podatnika (imię, nazwisko i adres). Jeżeli Państwo nie wyrazicie takiej zgody, do Fundacji zostaną przekazane informacje dotyczące Państwa decyzji odnośnie sposobu dysponowania przekazanymi pieniędzmi, tj. kwota i cel.

Mogą Państwo zobaczyć również odpowiednie strony formularzy PIT z wypełnionymi już ww danymi (poza kwotą) w różnych formularzach: