UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

program Międzynarodowej Matury (International Baccalaureate – IB)

Program Matury Międzynarodowej (IB) jest dwuletnim programem edukacyjno wychowawczym dla młodzieży szkół średnich w wieku 16 - 19 lat, silnie zmotywowanej, przygotowującej się do podjęcia studiów akademickich. W krajach rozwiniętych jest traktowany na równi z pre-akademickim amerykańskim systemem Advanced Placement czy brytyjskim systemem egzaminów maturalnych A-level. Uzyskane na egzaminach IB wyniki stanowią bardzo istotny element dla decyzji o przyjęciu na czołowe uczelnie świata (np. brytyjskie Oxford i Cambridge czy London School of Economics). Na bardzo wielu innych uczelniach wyniki uzyskane na maturze IB pozwalają również uzyskać punkty (credits) zwalniające od nauki określonych przedmiotów. Często osoby, które osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki mogą od razu podejmować naukę na drugim roku studiów.

Zarówno program jak i egzaminy są nastawione głównie na kształtowanie i egzekwowanie umiejętności ucznia, w tym umiejętności zdobywania i wykorzystywania informacji, pozostawiając na drugim planie jego wiedzę encyklopedyczną (co nie znaczy, że pewien jej zakres nie jest egzekwowany). Poziom przygotowania do samodzielnych studiów posiadaczy Międzynarodowej Matury jest bardzo wysoki.

Wśród uczniów realizujących program Międzynarodowej Matury w Polsce w ciągu ostatnich 8 lat (od jego wprowadzenia) znaleźli się m.in. zwycięzcy ogólnopolskich olimpiad: fizycznej i filozoficznej oraz laureaci i finaliści olimpiad: matematycznej, fizycznej, informatycznej, geograficznej, języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Co roku w Polsce Międzynarodową Maturę zdaje około trzystu uczniów, na świecie 20 tysięcy, w tym kilkudziesięciu obywateli polskich.

Gdzie studiują absolwenci klas IB

Lista uczelni, na których studiują nasi absolwenci klas IB.