UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

Spis treści

Wyniki egzaminu maturalnego

2013

2012

LLP Comenius

W roku szkolnym 2011/2012 Batory jako jedna z sześciu szkół w Polsce brał udział w pilotażowym projekcie „Indywidualne wyjazdy uczniów” realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej – LLP Comenius. Nasza szkoła przez trzy miesiące gościła dwie uczennice hiszpańskie ze szkoły średniej w Cartagenie, które uczęszczały na lekcje (prowadzone w języku angielskim) z klasą 2 IB, mieszkały u rodzin naszych uczniów, uczestniczyły w życiu codziennym szkoły oraz uroczystościach szkolnych, zwiedzały Polskę od morza do gór, a nawet uczyły się na specjalnym kursie języka polskiego. W najbliższym czasie przeprowadzimy w szkole rekrutację dwojga polskich uczniów, którzy na początku nowego roku szkolnego udadzą się z rewizytą do Hiszpanii, przez trzy miesiące reprezentując tam Batorego, stając się ambasadorami naszej szkoły i naszego kraju wśród młodzieży hiszpańskiej. Kryteriami wyboru będzie znajomość języka hiszpańskiego, średnia ocen oraz ocena zachowania, a także wszelkie inne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne. Z wyjazdem łączy się uzyskanie unijnego stypendium na pokrycie kosztów pobytu.


Konkursy i olimpiady w roku szkolnym 2011/12