UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

Spis treści

Siatki godzin - liceum - klasy 2012

Klasa A - rozszerzony program nauczania matematyki i fizyki

  I rok nauki
2012/13
II rok nauki
2013/14
III rok nauki
2014/15
język polski 4 4 4
język obcy (1) 3 3+* 2+*
język obcy (2) 3 3 2
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1 * *
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1 * *
biologia 1
chemia 1
fizyka 1+1 5 4
matematyka 4 7 7
informatyka 1 * *
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
historia i społeczeństwo 2 2
geografia /
wiedza o społeczeństwie /
język francuski /
język niemiecki /
informatyka
+4 +4
religia/etyka 2 2 2

Klasa B - rozszerzony program nauczania biologii i chemii

  I rok nauki
2012/13
II rok nauki
2013/14
III rok nauki
2014/15
język polski 4 4 4
język obcy (1) 3 3 2
język obcy (2) 3 3 2
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1
biologia 1+1 5 4
chemia 1+1 4 4
fizyka 1 * *
matematyka 4 3+* 3+*
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
historia i społeczeństwo 2 2
matematyka /
fizyka
+4 +4
religia/etyka 2 2 2
łacina 1 1 1

Klasa Bj - rozszerzony program nauczania biologii i chemii

  I rok nauki
2012/13
II rok nauki
2013/14
III rok nauki
2014/15
język polski 4 4 4
język angielski 6 6 5
język obcy (2) 3 3 2
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1
biologia 1+1 5 4
chemia 1+1 4 4
fizyka 1 * *
matematyka 4 3+* 3+*
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
historia i społeczeństwo 2 2
matematyka /
fizyka
+4 +4
religia/etyka 2 2 2

Klasa Cj - klasa dwujęzyczna - rozszerzony program nauczania matematyki i geografii

  I rok nauki
2012/13
II rok nauki
2013/14
III rok nauki
2014/15
język polski 4 4 4
język angielski 6 6 5
język obcy (2) 3 3+* 2+*
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1 * *
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1+1 5 4
biologia 1
chemia 1
fizyka 1
matematyka 4 7 7
informatyka 1 * *
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
historia i społeczeństwo 2 2
wiedza o społeczeństwie /
język francuski /
język niemiecki /
informatyka
+4 +4
religia/etyka 2 2 2

Klasa E - rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii

  I rok nauki
2012/13
II rok nauki
2013/14
III rok nauki
2014/15
język polski 4 8 8
język obcy (1) 3 3+* 2+*
język obcy (2) 3 3 2
wiedza o kulturze 1
historia 2 5 4
wiedza o społeczeństwie 1 * *
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1 * *
biologia 1
chemia 1
fizyka 1
matematyka 4 3 3
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
przyroda 2 2
geografia /
wiedza o społeczeństwie /
język francuski /
język niemiecki /
informatyka
+4 +4
religia/etyka 2 2 2
łacina 2 2 1

Klasa IB - klasa z programem Matury Międzynarodowej

  I rok nauki
2012/13
II rok nauki
2013/14
III rok nauki
2014/15
grupa I zależy od wyboru przedmiotów przez ucznia


3 przedmioty
poziom rozszerzony
5-6 godz./tydz.


3 przedmioty
poziom podstawowy
3-4 godz./tydz.


UWAGA: wybór przedmiotów podlega pewnym ograniczeniom

język polski 4
grupa II
język angielski 6
grupa III
historia 2
geografia 1+1
psychologia 1
grupa IV
matematyka 4
grupa V
fizyka 1+1
chemia 1+1
biologia 1+1
grupa VI
język francuski /
język niemiecki
3
chemia w grupie V
Visual Arts -
pozostałe
TOK 2 2
CAS 2 2
wiedza o społeczeństwie 1
podstawy przedsiębiorczości 2
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 2 2
edukacja dla bezpieczeństwa 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
religia/etyka 2 2 2