UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

Spis treści

Siatki godzin - liceum - klasy 2011

Klasa A - rozszerzony program nauczania matematyki i fizyki

  I rok nauki
2011/12
II rok nauki
2012/13
III rok nauki
2013/14
język polski 5 4 5
język obcy (1) 3 3 3
język obcy (2) 3 3 3
historia 2 3
wiedza o społeczeństwie 2
wiedza o kulturze 1
matematyka 5 5 5
fizyka z astronomią 3 3 4
chemia 3
biologia 3
geografia 2 1
podstawy przedsiębiorczości 2
technologia informacyjna 1 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
przysposobienie obronne 1 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
religia/etyka 2 2 2

Klasa B - rozszerzony program nauczania biologii i chemii

  I rok nauki
2011/12
II rok nauki
2012/13
III rok nauki
2013/14
język polski 5 4 5
język obcy (1) 3 3 3
język obcy (2) 3 3 3
historia 3 2
wiedza o społeczeństwie 2
wiedza o kulturze 1
matematyka 3 3 3
fizyka z astronomią 2 2 2
chemia 2 3 2
biologia 3 3 3
geografia 3
podstawy przedsiębiorczości 2
technologia informacyjna 1 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
przysposobienie obronne 1 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
religia/etyka 2 2 2
łacina 1 1 1

Klasa C - klasa dwujęzyczna - rozszerzony program nauczania matematyki i geografii

  I rok nauki
2011/12
II rok nauki
2012/13
III rok nauki
2013/14
język polski 5 4 5
język angielski 6 6 6
język obcy (2) 3 3 3
historia 2 2 1
wiedza o społeczeństwie 2
wiedza o kulturze 1
matematyka 5 5 5
fizyka z astronomią 3
chemia 2 2
biologia 2 2
geografia 2 3 3
podstawy przedsiębiorczości 2
technologia informacyjna 1 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
przysposobienie obronne 1 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
religia/etyka 2 2 2

Klasa D - rozszerzony program nauczania matematyki, historii i geografii

  I rok nauki
2011/12
II rok nauki
2012/13
III rok nauki
2013/14
język polski 5 4 5
język obcy (1) 3 3 3
język obcy (2) 3 3 3
historia 2 3 3
wiedza o społeczeństwie 2
wiedza o kulturze 1
matematyka 5 5 4
fizyka z astronomią 3
chemia 2 2
biologia 2 2
geografia 2 2 2
podstawy przedsiębiorczości 2
technologia informacyjna 1 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
przysposobienie obronne 1 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
religia/etyka 2 2 2

Klasa E - rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii

  I rok nauki
2011/12
II rok nauki
2012/13
III rok nauki
2013/14
język polski 5 6 6
język obcy (1) 3 3 3
język obcy (2) 3 3 3
historia 3 4 4
wiedza o społeczeństwie 2 1 1
wiedza o kulturze 1
matematyka 3 3 3
fizyka z astronomią 3
chemia 2 2
biologia 2 2
geografia 2 1
podstawy przedsiębiorczości 1 1
technologia informacyjna 1 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
przysposobienie obronne 1 1
godzina z wychowawcą 1 1 1
religia/etyka 2 2 2
łacina 2 2 1

Klasa IB - klasa z programem Matury Międzynarodowej

  I rok nauki
2011/12
II rok nauki
2012/13
III rok nauki
2013/14

grupa I


zależy od wyboru przedmiotów przez ucznia


3 przedmioty
poziom rozszerzony
5-6 godz./tydz.


3 przedmioty
poziom podstawowy
3-4 godz./tydz.


UWAGA: wybór przedmiotów podlega pewnym ograniczeniom

język polski 4

grupa II


język angielski 6

grupa III


historia 2
geografia 2

grupa IV


matematyka 4

grupa V


fizyka 2
chemia 2
biologia 2

grupa VI


język francuski /
język niemiecki
3
informatyka 1
psychologia

pozostałe




TOK 2 2
CAS 2 2
wychowanie fizyczne 3 3
godzina z wychowawcą 1 1 1
religia/etyka 2 2 2